pretlak

Pracovné ponukyFreelanceriFirmyCenníkMagazín

Nedostupný

Filip Hromádka

Automatizácia procesov (RPA) / Data Science

Skill: Mid

Hodinovka: 1015

DeveloperiData AnalystAdminPythonTesterJavaScrum MasterConsulting

Zdravím,
som automatizačný developer a project leader s vyše 3 ročnou praxou, ktorý miluje meniť zdĺhavú prácu a firemné procesy na rýchlo, lacno a efektívne zvládnutú prácu robotom. Rád hľadám nové výzvy a posúvam možnosti tohto rozvíjajúceho IT odvetvia.


Hi,
I'm process automation developer and project leader with more than 3 years of experience, that loves to turn lengthy work and business processes info quick, cheap and efficient robot labour. I like to look around for new challenges and push the limits of this developing IT field.

Portfólio

V každej biznis sfére sa nachádzajú procesy, ktoré sa opakujú alebo je ich veľa a zamestnanci to niekedy majú ako hlavnú náplň svojej práce. Virtuálna pracovná sila (robot) je riešenie, ktoré vie úplne napodobniť akcie v operačných systémoch Windows, MacOS či Linux - a ich aplikáciách - ako manipulácia s dátami a databázami, Webová automatizácia (Web Aplikácie, email ect.), procesovanie úloh, vytváranie výstupov a mnoho ďaľšieho.
Toto môže odbremeniť zamestnancov, znížiť náklady a zvýšiť produktivitu vašej fimy vďaka rýchlosti, effektivite a neúnavnosti akou Virtuálna pracovná sila disponuje.


In every business industry we can find processes that are repetitive or there is high volume of work to be done and employees may need a full-time focus on them. Virtual workforce (robot), is a solution that can mimic action on OS such as Windows, MacOS or Linux - and their applications - like manipulation with data and databases, Web automation (Web Apps, email etc.), task processing, output creation and many more.
This can relieve employees, lower the costs, and increase performance of your business thanks to the speed, effectivity, and tireless virtual workforce.

Ocenenia, certifikáty

  • PSM1 - Certified Scrum Master
  • PCEP - Python Certification
  • AD01 - Blue Prism developer

LinkedIn

Navrch stránky To top