pretlak

Pracovné ponukyFreelanceriFirmyCenníkMagazínNOVÉ

Go back Späť
TOPKreatívci

Peter Borko

Fotograf, PR a marketing

Skill: Senior

Hodinovka: 2525

#Photo/Video#Redactor#Ideamaking#Copywriting#Creative Direction#Film#PR#Strategy#Consulting

Bývalý novinár, ktorý presedlal na marketing a public relations, šikovný s fotoaparátom v ruke, schopný editovať fotografie (Lightroom, Photoshop), robiť základnú grafiku (Illustrator), písať scenáre a realizovať ich produkčne a režisérsky, strihať videá (Premiere) a myslieť komplexne vo svete dnešných a aj zajtrajších marketingových nástrojov.

Vzdelanie

Dral som lavice v Brne na Masarykovej univerzite a zameral som sa na Mediální studia a žurnalistiku. A naučil som sa tam dobre učiť, vďaka čomu som dnes šikovný a rýchlo zvládnem každú úlohu.

Portfólio

Niektoré referenčné projekty
- Každý pohyb sa ráta!
https://www.proenzi.sk/kazdy-pohyb-sa-rata
Pre spoločnosť STADA a jej produkt, výživový doplnok Proenzi, som pripravil awarenessovú kampaň. Jej cieľom bolo okrem iného podporiť ľudí v aplikovaní zdravšieho životného štýlu. Stál som za hlavnou ideou kampane, ktorá tvrdí, že aj keď je ťažké nájsť si denne hodinu na cvičenie, tak aktivity si môžeme počas dňa nazbierať a tým naplniť odborníkmi dennú odporúčanú kvótu. Je to len o našich rozhodnutiach. V tejto kampani som ďalej stál za scenármi videí, produkčne zastrešil ich tvorbu, vyhotovil fotografie z nakrúcania, ktoré sme použili v publikovaných PR materiáloch a na produktovom webe proenzi.sk. Pre túto kampaň som ďalej dojednal spolupráce s influencermi, pripravil PR články pre platené médiá a napísal textový obsah na produktovú stránku, produkčne zastrešil tvorbu piatich video lekcií, hlavného kampaňového videa a piatich krátkych reklamných spotov.


- Deň súkromného podnikania
https://youtu.be/tZQuDAvHKeU a ďalšie v sérii
Deň súkromného podnikania (DSP) je aktivita spoločnosti METRO Cash & Carry. Mojím zadaním bolo navrhnúť formu videí s influencerom a následne po schválení klientom pripraviť celú video kampaň.
Práca na projekte pozostávala z tvorby scenárov pre päť videodokrútok, organizácie štábu a priestorov na nahrávanie, práce s hercami a komikom Michaelom Szatmarym, nahrávania voice over v štúdiu, prípravy grafických podkladov a postprodukcie videí. V roku 2019 sa aj vďaka videám prihlásil do DSP rekordný počet podnikateľov.


- Podnikateľská fiesta
https://youtu.be/4MYzNrRZXOY
Celodenná konferencia v priestoroch Slovak Business Agency je jednou z vedľajších aktivít DSP. Jej tretí ročník som zabezpečoval organizačne, čo obnášalo návrh rečníkov a ich schvaľovanie s partnermi, ich oslovenie a dohodnutie podmienok, prípravu obsahu diskusií, brief moderátora a rečníkov, zabezpečenie cateringu, sprievodného programu, hladkého priebehu podujatia na mieste, vzťahy s médiami a partnermi a čiastočne aj promovania eventu.


- Interná komunikácia METRO Cash & Carry
https://youtu.be/M5krwAV6-XM
Potreba nového technologického vybavenia v prevádzkach na Slovensku sa dá materskej firme v Nemecku komunikovať aj zaujímavým a vtipným spôsobom. Pre video som spracoval námet, ktorý som po schválení klientom rozpracoval do podrobného scenára, dohodol štáb a priestory pre produkciu, realizoval režisérky a zúčastnil sa postprodukcie.


- Odborná konferencia pre spoločnosť Lordship a krátky dokumentárny film
https://youtu.be/cXBYmzYQMr0
Pre potreby spoločnosti Lordship, ktorá vlastní budovu bývalého Hotela Kyjev v centre Bratislavy, som realizoval krátky dokumentárny film o histórii námestia. Realizácia pozostávala zo spolupráce s RTVS a získania archívnych materiálov (vyhľadanie a získanie práv), prípravy scenára, nahrávania video materiálov a voice over a účasti na postprodukcii. Video bolo prezentované po prvýkrát účastníkom odbornej konferencie o budúcnosti Hotela Kyjev. Podujatie, ktoré som pripravoval, moderoval Ján Gordulič, účastnili sa na ňom zástupcovia magistrátu, starosta Starého Mesta s jeho zamestnancami a odborná verejnosť, ako napríklad prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková zo Slovenskej akadémie vied a ďalší.


- Kelt pomáha prírode
https://youtu.be/e78KQDv5BDI
Pre spoločnosť Heineken som realizoval dva ročníky aktivít Kelt pomáha prírode. V prvom rade išlo o nadviazanie spolupráce s Nadáciou Ekopolis, ktorá nám pomohla vytipovať aktívne občianske komunity. Aktivity, na ktoré im prispel Heineken, som dokumentoval so štábom. Na eventoch som zabezpečoval nielen nakrúcanie a fotografie, ale aj catering, či následné promovanie dosiahnutých
výsledkov.


- Fotografické portfólio
https://www.peterborko.sk/

Ocenenia, certifikáty

Za prácu v tímoch, ktoré som viedol, sme získali dve prvé miesta v súťaži PROKOP. Jednu trofej, ktorú som rozbil cestou domov z eventu, mám stále u seba.

Web

LinkedIn

Instagram

Navrch stránky To top